Podkopná Lhota

Kontaktní údaje na obec

Podkopná Lhota č.p. 37, 763 18 Trnava
577 988 247
602 572 382
podkopnalhota@volny.cz
www.podkopnalhota.cz

Krátce o obci

Obec Podkopná Lhota leží v lesnaté oblasti, v údolí pod vrcholem Kopné, podle něhož byla pojmenována.
Počet obyvatel je v současné době 354, kteří žijí ve zhruba 150 rodinných domech, ale jsou zde i tři větší lokality s rekreačními objekty, kterých je zhruba rovněž 150.

Současnost

V roce 2000 byla započata v obci výstavba obecního vodovodu, v dalších letech byla obec plynofikována a byla vybudována kabelová televize. V obci se nachází dvě prodejny smíšeného zboží a jedno pohostinství. Pošta a matrika je pro místní občany ve vedlejší obci Trnava a zdravotní středisko a lékárna v nedalekých Slušovicích.

V obci je několik spolků a občanských sdružení – fotbalový celkek 1. SK Metropol Podkopná Lhota, sdružení automobilových závodníků Motorsport Klub MTK v AČR, Honební společenstvo Podkopná Lhota, Sbor dobrovolných hasičů Podkopná Lhota, cyklisti – Rally Sprint Kopná WBC TEAM.

Obec ve spolupráci s těmito sdruženími pořádá každoročně mnoho kulturních akcí – táboráky, dětský den, drakiádu, slet čarodejnic, mikulášskou nadílku a další.

Historie

Obec Podkopná Lhota je prastarou osadou kolonizačního původu, i když první písemná zpráva o její existence pochází až z r. 1512. Správně vždy náležela k panství lukovskému. Nějaký čas patřila k obvodu želechovické fary, ležící na sousedním zlínském panství.

V letech 1994 – 1995 byla v obci postavena nová kaple, zasvěcená sv. Václavovi. Tuto kapli slavnostně vysvětil v roce 1995 nynější arcibiskup Graubner z olomoucné arcidiecéze. Od té doby se v této kapli každou středu konají mše svaté a na podzim pouť sv. Václava.

Pamětihodností obce je kaple sv. Václava, socha Panny Marie, svatohostýnská valašská dřevěnice.