Všemina

Kontaktní údaje na obec

Všemina, č.p. 162, 763 15 Slušovice
577 986 151
podatelna@obecvsemina.cz
www.obecvsemina.cz

Krátce o obci

Obec Všemina leží v údolí po obou březích potoka Všeminky, 6,5 km severně od Vizovic, 20 km severovýchodně od Zlína, v nadmořské výšce 370 m.
Katastrální výměra obce je 1164 hektary, pozemková kniha existuje od roku 1817.
V současné době zde žije 1100 obyvatel.
Katastr obce Všemina hraničí na severu s katastrem obce Trnava, na východě s katastrem obce Liptál, na jihu s katastry obcí Jasenná a Dešná a na západě s katastrem obce Neubuz. Obec Všemina je obklopena rozlehlými lesy.

Současnost

Obec Všemina má vlastní obecní úřad, pošta a zdravotní středisko sídlí ve Slušovicích.

V obci je mateřská škola a nižší stupeň základní školy. K provozovnám služeb patří dvě pohostinství, pizzerie, dva obchody se smíšeným zbožím, sběrné středisko kovů, kadeřnictví a jiné drobné provozovny a služby.

V katastru obce, v krásném horském prostředí Hostýnských a Vizovických vrchů se nachází chatová oblast, menší přehradní nádrž, koupaliště, hotel Všemina a ranč Všemina. Oblast je zvláště vhodná pro houbaření, rybaření, cykloturistiku, projížďky na koních. Nádherná příroda láká k procházkám po širokém okolí.

Historie

První písemná zmínka o existenci osady pod názvem Wsemina pochází z roku 1373 a je obsažena v zápisech Zemských desek olomouckého kraje. Ve svém nynějším gramatickém tvaru Všemina byla poprvé uvedena v roce 1872. Osady Slušovice, Neubuz, Dešná a Všemina, které tvořily samostatný statek, koupil roku1373 Ješek ze Štemberka, majitel hradu Lukova. Všemina se tak stala součástí Lukovského panství, v jehož rámci setrvala až do roku 1848. Z mnoha feudálních držitelů obce se do podvědomí usedlíků nejvýrazněji zapsal hrabě Kristián August Seilern – Aspag (1717 – 1801), říšský dvorní rada, císařský tajný rada a komorník, nositel velkokříže uherského řádu sv. Štěpána a vyslanec na londýnském dvoře.

Hrabě Seilern dal svým nákladem vybudovat v obci farní kostel, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, faru (1778 – 1780) a školu (1780). Tato skutečnost byla využita při návrhu obecních symbolů. Znak podle návrhu Miroslava Pavlů udělil obci předseda PS PČR 27.3.2000 současně s praporem obce a praporem hasičů. V červeném horním poli děleného štítu se kříží stříbrné meče se zlatými jílci, převzaté z rodového erbu hrabat Seilernů, v bílém dolním poli je položeno na modrý heroldský kříž pět zlatých hvězd, které patří mezi atributy sv. Jana Nepomuckého.

Samostatná duchovní správa byla ve Všemině zřízena roku 1778. Kostel, který je dominantou obce, se stavěl od roku 1780 do roku 1784. Je to prostá barokní stavba z lomového kamene a cihel, která v minulém století prošla několika úpravami. Současná podoba vznikla po opravách a úpravách z let 2000 – 2001, kdy také mimo jiné byly do všech oken kostela vsazeny vitráže.