Hvozdná

Kontaktní údaje na obec

Hvozdná č.p. 210, 763 11
577 901 017
577 901 573
podatelna@hvozdna.cz
www.hvozdna.cz

Krátce o obci

Hvozdná – jediná obec tohoto názvu v ČR, ležící 12 km východním směrem od krajského města Zlína s počtem 1130 obyvatel o délce 2 km.
Obec je obklopena dvěma rekreačně lovnými rybníky o rozloze každý 3 ha a zalesněnými hvozdy – odtud název obce.

Současnost

bec má stoletou obecnou školu 1. – 5. ročník. Obec má stoletou divadelní tradici a divadelní představení např. (Maryša, Gazdina roba, Noc na Karlštejně, Hvozdenský Betlém a další) hraná v krásné zrekonstruované budově divadla s malbami akademického malíře – rodáka Josefa Hvozdenského a také v krásném přírodním amfiteátru u myslivecké chaty, shlédlo v posledním údobí 40 tisíc diváků a to nejen ve Hvozdné, ale i v Hronově.

V obci je sportovní areál s halou pro tenis, squash, venkovní kurty, solárium a koupaliště, pěkné hřiště na kopanou a zcela nové dětské hřiště. Věřící občané se scházejí v kostele „Všech svatých“ z roku 1784. Zajímavá je 3 km vzdálená Zoo Lešná a po cestě k zoo je k spatření udržovaný větrný mlýn, což dokresluje atraktivitu a malebnost okolí obce.

V obci aktivně pracují – Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz, Sbor dobrovolných hasi čů, TJ Sokol, výtvarné sdružení „Valašský názor“, kroužek divadelních ochotníků, myslivecké sdru žení, nově založený cykloturistický oddíl, kulturní a sociální komise při OÚ Hvozdná.

Obec má dlouhodobě vedenou kroniku a také zpracovanou publikaci o obci od jejich počátků. V obci je na obecním úřadě instalována „Valašská Galerie Josefa Hvozdenského“, pro kterou malíř věnoval řadu svých obrazů a medailí. Pamětihodnostmi obce jsou – smírčí kříž nazý vaný Cyrilometodějský • kaplička Panny Marie Bolestné (1870) • kostel Všech svatých (1784) • budova divadla Kroužku (1929) • památník Svobody (lev, 1919) • památník k výročí 550 let obce (1996) • památník 360 let od popravy vůdců valašského povstání 1644-2004 • škola (1896).

Historie

Hvozdná patřila k lukovskému panství. První písemná zmínka o obci je obsažena v latinském zápisu Moravských zemských desek z roku 1446. První písemné doklady o obci byly nalezeny v Gruntovní knize z roku 1628. Nejvýznamnějšími majiteli byli Šternberkové, páni z Kunštátu a Nekeš s Landeka.