Březová

Kontaktní údaje na obec

Březová č.p. 36, 763 15 Slušovice
577 983 683
ou-brezova@volny.cz
www.brezovauzlina.cz

Krátce o obci

Samostatná katastrální obec Březová leží 6.5 km severozápadně od města Vizovic v nadmořské výšce 348 m.
Je rozložena na pozvolném svažitém terénu pod jižními výběžky Hostýnských vrchů a severními svážnicemi Vizovické vrchoviny, těsně v údolí pod přehradní nádrží Slušovice.
Původ názvu je patrně odvozen od slova bříza, tedy od specifického druhu dřeviny.
Tento strom je také ve znaku obce.
Katastr obce má výměru 265 ha a nyní zde žije 465 obyvatel.

Současnost

Ve 20. století bylo dle finančních možností obce přistoupeno k budování infrastruktury obce. Současné okolí je převážně zemědělského charakteru, uzpůsobené pro pastevní chov skotu.

V obci existují různé spolky, z nichž nejaktivnější jsou TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1900. V roce 2000 oslavil sbor 100 let založení. Sbor se hojně účastní na požárních soutěžích v celém okrese. TJ Sokol Březová byla oficiálně založena v roce 1944. Od roku 1984 se hraje již na třetím hřišti, které si sami členové TJ svépomocí vybudovali. Po mnoho fotbalových generací se vždy střídavě hrála soutěž IV. a III. třídy. Až v roce 2000 dosáhl fotbalový oddíl historického úspěchu a postoupil do okresního přeboru.

V obci pracuje také Svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení „Březina“, Unie rodičů a v roce 2007 byl založen Klub důchodců.

V údolí Dřevnice, hned pod Březovou je vybudována dostihová dráha Slušovice, s golfovým hřištěm a možností občerstvení.

Asi jeden kilometr směrem na severovýchod se rozprostírá přehrada na pitnou vodu pro zlínský kraj.

Obec sousedí s přírodní rezervací Hostýnské vrchy a může být výchozím místem jak pro pěší turisty, tak pro vyznavače cykloturistiky.

Historie

První zmínky o Březové jsou známy ze starých kronik již z roku 1407. Další zmínky jsou z roku 1872, kde se název objevuje v současném znění. První řádný záznam v pozemkové knize pochází z roku 1805. Březová vždy v minulosti příslušela k Lukovskému panství podobně jako mnoho dalších v oblasti Moravy. Místní národní výbor byl založen v roce 1945, ale od roku 1976 byla správa obce převedena pod MNV Slušovice. Tato správa trvala až do roku 1990, kdy se obec Březová opět osamostatnila. V roce 1999 schválila Poslanecká sněmovna přijetí symbolů obce.