Slušovice

Kontaktní údaje na obec

nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
577 901 017
577 983 344
mesto@slusovice.cz
www.slusovice.cz

Krátce o obci

Město Slušovice s necelými třemi tisíci obyvatel leží v úpatí Hostýnských a Vizovických vrchů na soutoku Dřevnice a Všeminky.
Najdete ho 15 km severovýchodně od Zlína.

Současnost

Město vlastní fotbalový stadion, který je využíván i pro konání kulturních a společenských událostí. Město má ve své správě vodovodní a kanalizační řád včetně ČOV. Dominantou a zároveň jedinou historickou památkou je kostel Narození sv. Jana Křtitele na náměstí Svobody.

Při návštěvě Slušovic zaujme největší dostihový areál s klopenou dráhou na Moravě - je zde pořádáno každoročně několik dostihových dnů. Uvnitř oválu dostihové dráhy je umístěno kvalitní golfové hřiště.

Na kopci Bílá Hlína je letiště se školou pro ultralehká letadla.

Základní škola Slušovice nabízí k pronájmu sportovní halu, vybavenou kvalitním tenisovým povrchem, kde lze provozovat všechny druhy míčových her, dále víceúčelové venkovní hřiště určené především pro tenis, volejbal a minigolf.

Ze Slušovic je to jen kousek cesty (směr Všemina nebo Podkopná Lhota) do krásné přírody Vizovických a Hostýnských vrchů. Turistické trasy jsou dobře značeny a nabízejí možnost pěkných panoramatických výhledů do dalekého okolí. V posledních letech se investiční činnost města Slušovice zaměřila zejména na úpravu a usměrňování dopravy v centru města, především v zájmu bezpečnosti chodců. Bylo zbudováno několik nových hřišť, zrekonstruována městská knihovna, která nabízí veřejnosti přístup k internetu. Pro podporu kulturního a společenského života ve městě bylo zřízeno městské kulturní středisko, které je využíváno k zájmové činnosti mládeže a zároveň umožňuje pořádání koncertů či výstav. Na Slušovicku se též rozvinula spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, jejímž důkazem je mimo jiné účast města i okolních obcí, slušovické farnosti, podnikatelů a občanů na úspěšném projektu rekonstrukce střechy farního kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.

Historie

První dochovaná písemná zpráva o Slušovicích je z roku 1261. V roce 1446 byly Slušovice povýšeny na městečko. V roce 1996 byla obec Slušovice jmenována městem, čímž se stala nejmladším a zároveň nejmenším městem Zlínského kraje. Ve Slušovicích jsou stále viditelné stopy bývalého Agrokombinátu Slušovice, současně však vznikají i nové dominanty města.