Žádost o dotaci

Zde si můžete stáhnout Směrnici k poskytování dotací vč. všech příloh:

Směrnice o poskytování finanční podpory z rozpočtu DSO

Žádost – DSO-MRS

Veřejno-právní smlouva o poskytnutí dotace

Finanční vyúčtování dotace