Hrobice

Kontaktní údaje na obec

Hrobice, čp. 92, 763 15 Slušovice
577 983 306
hrobice@avonet.cz
www.hrobice.cz

Krátce o obci

Samostatná obec Hrobice leží na kopci mezi Slušovicemi a Lukovem, v podhůří Hostýnských hor, v nadmořské výšce 350 až 441 m.
V obci žije 471 obyvatel.
Katastr obce má výměru 436 ha (160 ha orná půda a 123 ha lesní porosty – převážně borovice).

Současnost

Po osamostatnění obce se podařilo odkanalizovat druhou polovinu obce, zahustit energetickou síť a v roce 1996 dokončit plošnou plynofikaci obce. V roce 2003 byla provedena generální oprava zvonu a elektromechanických částí zvonice a na podzim téhož roku vyrostlo za budovou OÚ dětské hřiště. Další rok bylo za MŠ vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Bývalé vzdělávací středisko vystavěné nad obcí slouží dnes jako Domov pro lidi se zdravotním postižením, kde je dnes cca 50 klientů.

Historie

První písemná zpráva o existenci osady, ležící 8 km severozápadně od města Vizovic, pochází z roku 1446. Náležela tehdy k lukovskému panství Jiříka Šternberka. Šternberkové zde vládli do konce 15. století. Do paměti hrobických se zapsali i jiní lukovští páni, zejména Nekešové z Landeku. Součástí lukovského panství byly Hrobice trvale až do zániku patrimoniální správy v roce 1848.

K obci Hrobice patří také osada Nové Dvory, která byla koupena po první světové válce od hraběte Seilerna. Dnes v ní žije 22 obyvatel a nachází se zde bývalý zemědělský areál, ve kterém jsou rozvíjeny podnikatelské aktivity.

Do roku 1890 byly Hrobice přiškoleny do Slušovic. V tomto roce však byla postavena nová jednotřídní škola. Po čtyřiceti letech byla přistavena druhá třída se sociálním zařízením, kabinetem a cvičnou kuchyní. Dnes je zde mateřská škola, kterou navštěvuje cca 30 dětí.

V roce 1912 započala stavba zkušební přehrady v údolí Janůvky na řece Dřevnici. Tehdy však dílo nebylo ještě realizováno, to se podařilo až o 60 let později. Dnes je to největší zásobárna pitné vody na Zlínsku.

Po 2. světové válce byl v obci ustaven místní národní výbor a v roce 1947 postavena budova jeho úřadovny. Nedobrovolně byli hrobičtí sedláci kolektivizováni v roce 1959. Vzniklo družstvo, které se později stalo součástí JZD Slušovice. Koncem 70. let došlo rovněž k integraci Hrobic pod Obec Slušovice. V roce 1990 se v obci uskutečnily komunální volby a opět byla vytvořena vlastní samospráva.