Ostrata

Kontaktní údaje na obec

Ostrata č.p. 23, 763 11 Zlín 11
577 914 903
577 914 713
obec_ostrata@centrum.cz
www.ostrata.cz

Krátce o obci

Obec Ostrata se nachází asi 8 km severozápadně od Vizovic v nadmořské výšce 314 m, v mírně zvlněném terénu na úpatí Hostýnských a Vizovických vrchů.
Katastr obce na severu hraničí s katastrem obce Kašava, na východě s katastry obcí Hrobice a Březová, na jihu s katastrem obce Hvozdná a na západě s katastry obcí Štípa a Velíková. Katastrální výměra je 356 ha.
V obci s počtem obyvatel 365, je 124 domů z toho 111 trvale obydlených.
Jméno získala po potoce zmiňovaném již v roce 1261, který obcí protéká a je pravobřežním přítokem říčky Dřevnice.

Současnost

Obec je plynofikována, je zřízena digitální telefonní síť a obecní vodovod. Nejaktivnější organizací v obci je místní Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 2005 oslavil 100. výročí svého založení a při této příležitosti byla v obci zbudována Zvonice.

Rozvojem cykloturistiky se obec stala součástí cykloturistických tras vedoucích ze Zlína přes Ostratu do dalších oblastí regionu. V dosahu je vodní nádrž Slušovice, Zoo Lešná, hrad Lukov, lázně Kostelec a město Zlín. Turisticky zajímavá je oblast Hostýnských a Vizovických vrchů.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391. V té době náležela k Lukovskému panství pánů ze Šternberka, jehož součástí byla až do zániku feudalismu. Ve vsi měli jistý majetek také drobní šternberští lesníci, patřil k nim Pavlík z Ostraty a jeho žena Anna (1301,1409), Dobeš z Ostraty (1417) a později Anna z Ostraty se syny Oldřichem (1437) a Janem, zlínským farářem a majitelem zástavního dvora v Ostratě v roce 1446. Poprvé se jméno obce objevuje v Zemských deskách kraje olomouckého v zápise z roku 1491.

Další údaje o Ostratě pocházejí z let 1407 (Knihy půhonné), 1548 (Zemské desky kraje olomouckého). Jedninými historickými památkami v obci jsou kříž - kamenická práce z roku 1837 a obecní pečeť z konce 18. stolení, není však vyloučeno, že je ještě starší. Původní pečetidlo bylo užíváno ještě v r. 1820. Až do konce roku 2000 byla Ostrata jako příměstská část součástí Zlína. Na základě výsledků místního referenda, konaného v červnu 2000, byla dnem 1. 1. 2001 Ostrata vyhlášena jako samostatná obec. Ve znaku obce je modrý erb, který uprostřed horizontálně protíná zvlněná říčka, v horní části symbol paroží s hvězdou uprostřed a ve spodní části srdce.