Neubuz

Kontaktní údaje na obec

Neubuz čp. 91, 763 15 Slušovice
577 983 693
577 981 482
obec@neubuz.cz
www.neubuz.cz

Krátce o obci

Obec Neubuz se nachází 16 km severovýchodně od města Zlín.
Leží na trase Zlín – Slušovice – Všemina – Vsetín v krásném malebném údolí s protékajícím potokem Všeminkou.
Rozloha obce činí 542 ha, z toho je asi polovina lesního porostu. Nadmořská výška je 350 m.n.m.
V obci žije 440 obyvatel ve cca 150 rodinných domcích.

Současnost

V obci se nachází prodejna smíšeného zboží a 2 pohostinství.

Pošta, matrika, zdravotní středisko i lékárna jsou pro občany ve Slušovicích.

Nejbližší železniční stanice je v 8 km vzdálených Želechovicích.

V roce 1976 obec integrovala do Slušovic. Neubuz se opět správně osamostatnila v roce 1990. Obec patří do farnosti Slušovice. Náboženská orientace obyvatelstva je převážně římsko-katolická.

Historickou událostí pro obec bylo v roce 1997 udělení znaku a praporu Poslaneckou sněmovnou PČR.

Obec pořádá ve spolupráci s místními spolky řadu kulturních a sportovních akcí. Nejznámější jsou Končiny, Košt pálenek, Pouť, Dětský den, Drakiáda, Setkání seniorů, Mikulášská besídka a další.

Historie

První písemná zmínka vztahující se k obci Neubuz je z roku 1373, kdy byla v držení bratří Ondřeje, Vojtěcha a Vlka ze Šarov. V témže roce ji prodali panu Zdeňkovi ze Štemberka a od té doby až do roku 1848 byla součástí Lukovského panství.

Zpočátku se používal název Newbuz, Nebuz, na přelomu 17. a 18. stol. se užívalo jméno Neobusa. Dnešní tvar Neubuz se začal užívat v roce 1881. Pozemková kniha je vedena od roku 1790.

Nejstarší budovou v obci je budova základní školy, která byla postavena už v roce 1890. Škola je dvoutřídní s 1.-5. ročníkem a navštěvuje ji okolo 28 žáků. Obec si dlouho udržela převážně zemědělský charakter. Ke změnám docházelo koncem 30. let, kdy část občanů dojížděla za prací do Baťových závodů ve Zlíně.

V roce 1905 byla postavena péčí občanů místní kaple, zasvěcená patronu hasičů, sv. Floriánovi. Každoročně se zde koná první květnovou neděli mše svatá u příležitosti pouti, jejíž tradici založil v roce 1965 místní Svaz zahrádkářů.

V roce 1936 byla obec telefonizována a v roce 1937 byl do obce zaveden elektrický proud. V roce 1939 vybudovali občané budovu, v níž sídlí obecní úřad a je v ní umístěna hasičská zbrojnice. V roce 2006 byla část budovy s hasičskou zbrojnicí zbourána a postavena nová, větší a moderní se zázemím pro členy SDH.