Kompostéry do zahrad

Název projektu: Kompostéry do zahrad

Registrační číslo žádosti: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005742

Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 5. 2018

Poskytovatel dotace: OPŽP

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Výše dotace: 1 164 245,00 Kč (85% celkových výdajů)

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení separace a následné zpracování biologicky rozložitelných odpadů v 6 tiobcích (5 obcí z Dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko a obce Zádveřice-Rakováspadající do sousedního Mikroregionu Vizovicko) prostřednictvím nákupu domácích kompostérů a štěpkovače.

 

Popis projektu
Předmětem projektu je zlepšení systému třídění a zpracování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v obcích Dešná, Hvozdná, Veselá, Neubuz, Ostrata a Zádveřice – Raková,
prostřednictvím pořízení kompostérů a štěpkovače. Kompostéry budou zapůjčeny jednotlivýmdomácnostem, které tak budou likvidovat biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu přímov místě vzniku. Vzniklý kompost bude využíván v jednotlivých domácnostech, případně při revitalizaci veřejných ploch. Štěpkovač bude využíván pro zpracování dřevního odpadu v obcích zapojených do projektu. Tímto systémem separace navíc nebudou vznikat žádné náklady na odvoz odpadů a jeho likvidaci.

Aktivity projektu

  • nákup 260 ks domácích kompostérů o minimálním objemu 900l
  • nákup 1ks štěpkovače