Kompostéry do zahrad 2

Název projektu: Kompostéry do zahrad 2

Registrační číslo žádosti: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013122

Realizace: 1. 12. 2020 – 31. 7. 2021

Poskytovatel dotace: OPŽP

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Výše dotace: 5 126 796,25 Kč (85% celkových výdajů)

Cíl projektu

Předmětem projektu je zlepšení systému třídění a zpracování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v 17 obcích – Neubuz, Ostrata, Slušovice, Kašava, Dešná, Hrobice, Březová, Všemina, Podkopná Lhota, Veselá, Vizovice, Jasenná, Bratřejov, Lhotsko, Zádveřice – Raková, Ublo, Lutonina. Kompostéry budou zapůjčeny jednotlivým domácnostem, které tak budou likvidovat biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu přímo v místě vzniku. Vzniklý kompost bude využíván v jednotlivých domácnostech, případně při revitalizaci veřejných ploch. Tímto systémem separace navíc nebudou vznikat žádné náklady na odvoz odpadů a jeho likvidaci. Součástí projektu je také pořízení nádob na separaci textilního odpadu, které budou umístěny v obcích Vizovice, Lhotsko a Zádveřice.

Popis projektu

Cílem projektu je zlepšení separace a následné zpracování biologicky rozložitelných odpadů v 17 obcích (10 obcí z Dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko a 7 obcí ze sousedního Mikroregionu Vizovicko) prostřednictvím nákupu domácích kompostérů. Projekt je také zaměřen na předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím pořízení nádob na sběr textilu.

Aktivity projektu

  • nákup 1775 ks domácích kompostérů o min. objemu 900 l
  • nákup 3 ks nádob na textil