Cestujeme za inspirací aneb Mikroregion Slušovicko se vzdělává

Název projektu: Cestování za inspirací aneb Mikroregion Slušovicko se vzdělává v roce 2020

Identifikační číslo: 117D8210K5816

Realizace: srpen 2020 – prosinec 2021

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výše dotace: 100 821 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpořit rozvoj Mikroregionu Slušovicko jako celku, ale také jednotlivých členských obcí. Rozvoj mikroregionu a obcí bude podpořen komplexní vzdělávací aktivitou pro starosty členských obcí. Jedním z důležitých aspektů rozvoje  obce je také účast v soutěži Vesnice roku, které se již zúčastnily 3 členské obce. V rámci projektu chce žadatel navázat na předchozí projekt „Poznej Mikroregion Slušovicko a jeho úspěšné projekty“ a ještě více  přiblížit ostatním zástupcům obcí soutěž Vesnice roku prostřednictvím návštěv jednotlivých obcí, které se soutěže zúčastnili.

K naplnění hlavního cíle projektu budou v průběhu projektu realizovány 2 klíčové aktivity:

  1. Příklady dobré praxe obcí a účastníků soutěže Vesnice roku v Olomouckém kraji
  2. Odborné vzdělávání starostů Mikroregionu Slušovicko

Výstupy projektu:

a) 3 denní exkurze zástupců obcí Mikroregionu Slušovicko za příklady dobré praxe rozvoje obcí v Olomouckém kraji

b) komplexní vzdělávací aktivita pro starosty členských obcí na podporu rozvoje obce a mikroregionu

Projekt „Cestování za inspirací aneb Mikroregion Slušovicko se vzdělává v roce 2020“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.