Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Název projektu: Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Partneři projektu: Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Východní Slovácko, DSO – Mikroregion Slušovicko

Realizace: 5/2019 – 4/2021

Poskytovatel dotace: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód projektu:  NFP 304030S541

Celkové výdaje projektu: 127 582,61 EUR

Výše dotace: 117 554, 47 eur

Realizační tým:

  • Projektoví manažeři: Ing. Renata Zábojníková, MBA a Ing. Ondřej Štach

Cíl projektu:

Projekt je zaměřený na posílení komunity v základních školách na území MAS Kopaničiarsky región a na území Východní Slovácko. Cílem projektu je zkvalitnění společenského komunitního života na venkově vytvořením komunitních škol. Komunitní školy jsou otevřené osobám všech věkových kategorií. Od předškolního věku až po seniory. Školy se také zaměřují na rozvíjení sociálních zručností dětí, ale i na celoživotní vzdělávání. Projekt tak řeší nedostatek kvalitního trávení volného času žáků a obyvatelů regionu a výsledkem bude vznik pilotní verze komunitní školy v praxi. Aktivitami projektu jsou úvodní konference, seminář pro starosty obcí, seminář pro ředitele a učitele základních škol, výjezd pedagogů, starostů, resp. zástupců obcí a pracovního týmu do zahraničí s cílem poznat know-how a využít to ve prospěch komunity. Na dosažení dalších cílů projektu bude směrodatné vyškolení obecních koordinátorů, kteří budou hlavními osobami ve vedení kurzů na školách. Komunitní školy budou otevřené v několika obcích kopaničiarskeho regiónu a Východního Slovácka.

www.sk-cz.eu