Rozvoj a zkvalitnění veřejné správy v Mikroregionu Slušovicko

Rozvoj a zkvalitnění veřejné správy v Mikroregionu Slušovicko

 

Název projektu: Rozvoj a zkvalitnění veřejné správy v Mikroregionu Slušovicko

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010120

Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Poskytovatel dotace: OP Zaměstnanost

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Výše dotace: 1 658 838,75 Kč (95% celkových nákladů)

Na projekt „Rozvoj a zkvalitnění veřejné správy v Mikroregionu Slušovicko“ je poskytnuta finanční podpora EU.

Realizační tým:

 • Metodik: Ing. Ondřej Štach
 • Manažer komunikace s veřejností: Ing. Renata Štachová
 • Evaluátor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.
 • Finanční manažer: Ing. Jana Sousedíková
 • Hlavní manažer projektu: Miroslav Válek
 • Realizátoři KA Metodická kontrola a evaluace – Ing. Ondřej Štach, Ing. Martina Juříková, Ph.D.
 • Koordinátor: Ing. Renata Štachová

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění výkonu veřejné správy prostřednictvím vzdělaných volených zástupců a pracovníků úřadu a otevření veřejné správy občanovi (zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a občanem). Tento hlavní cíl je v souladu s metodikou SMART :
– je specifický (je jasně uvedeno, že zkvalitnění výkonu veřejné správy nastane prostřednictvím vzdělaných volených zástupců a pracovníků úřadu a zapojení nových metod při komunikaci s veřejností vč. např. sociálních sítí)
– je měřitelný – cíl bude splněn při proškolení 48 zástupců cílových skupin projektu (a z toho 34 bude absolvovat 70% všech školení) a zavedení do praxe Komunikační strategii (zavedení min. 1 nového komunikačního kanálu u každé obce)
– je dosažitelný – cíl byl stanoven na základě podrobných analýz území, cílových skupin projektu a také monitoringu dosavadních komunikačních nástrojů obcí. Při stanovení správného procesu realizace projektu dosažitelný.
– je realistický – nastavené hodnoty jsou podloženy pečlivým monitoringem území, potřeb cílových skupin, aktuálního stavu, jelikož se na stanovení cíle podíleli přímo cílové skupiny, jsou hodnoty podrobeny kritickým hodncením
– je ohraničený v čase – dosáhnutí cíle je ohraničeno realizací projektu – tj. do 31.8. 2021
Cíl projektu je v souladu se Strategickým rozvojovým rámcem veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 – konkrétně naplňuje specifický cíl 4.3 Rozvoj lidských zdrojů územně samosprávných celků.

Popis projektu:

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výkonu veřejné správy v obcích Mikroregionu Slušovicko, především zkvalitnění kompetencí zástupců veřejné správy a komunikace VS směrem k občanovi. Pro komplexní rozvoj regionu budou také aktualizovány či vypracovány strategické dokumenty a metodiky.

Cílové skupiny:

 • Volení zástupci
 • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
 • Veřejnost

Dokumenty:

Klíčové aktivity:

 1. Zkvalitnění komunikace veřejné správy s občany
 2. Evaluace a aktualizace Strategického rozvojového plánu Mikroregionu Slušovicko
 3. Rozvoj a zkvalitnění kompetencí zástupců veřejné správy
 4. Metodická kontrola a evaluace
 5. Koordinace komplexního vzdělávacího systému vzdělávání v regionu