Poznej Mikroregion Slušovicko a jeho úspěšné projekty

Poznej Mikroregion Slušovicko a jeho úspěšné projekty

 

Název projektu: Poznej Mikroregion Slušovicko a jeho úspěšné projekty

Registrační číslo:

Realizace: duben – prosinec 2018

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výše dotace: 184 468 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpořit rozvoj pospolitosti mikroregionu jako celku a také jeho jednotlivých obcí. Důležitým aspektem rozvoje dané obce je často také účast v soutěži Vesnice roku, kterou chceme v rámci projektu více přiblížit zástupcům obcí včetně výsledků, které přinesla obcím účast v soutěži Vesnice roku. Dále také široké veřejnosti v tiskových výstupech projektu. V rámci projektu bude uskutečněna 3 denní exkurze pro zástupce obcí, spolků za dobrými příklady obcí v Jihomoravském a Olomouckém kraji a účastníků soutěže Vesnice roku. Prezentace soutěže Vesnice roku a úspěšných projektů na území Mikroregionu Slušovicko bude uskutečněna prostřednictvím vydání trhacích map, informační brožury a virtuální prezentace obcí a soutěže Vesnice roku.

K naplnění cíle projektu budou realizovány 2 klíčové aktivity:

  1. Příklady dobré praxe obcí a účastníků soutěže Vesnice roku v Jihomoravském a Olomouckém kraji
  2. Prezentace soutěže Vesnice roku a úspěšných projektů na území Mikroregionu Slušovicko

Výstupy projektu:

a) Exkurze zástupců obcí za příklady dobré praxe v Olomouckém a Jihomoravském kraji

b) Mapa Mikroregionu Slušovicko a jeho úspěšných projektů

c) Brožura „Mikroregion Slušovicko – rozvoj a spolupráce“

d) Interaktivní virtuální prezentace

 

Projekt „Poznej Mikroregion Slušovicko a jeho úspěšné projekty“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.