Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregion Slušovicko

Logo OPZ barevné        logo MRS male

 

Název projektu: Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983

Realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Poskytovatel dotace: OP Zaměstnanost

Zprostředkující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Výše dotace: 2 161 915 Kč (95% celkových nákladů)

Na projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“ je poskytnuta finanční podpora EU.

Realizační tým:

 • Metodik: Ing. Ondřej Štach
 • Koordinátor: Ing. Renata Štachová
 • Evaluátor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.
 • Finanční manažer: Ing. Jana Sousedíková
 • Hlavní manažer projektu: Miroslav Válek

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace starostů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko realizací konkrétních vzdělávacích a výcvikových programů. Vzdělávací programy budou zaměřeny na legislativní změny, zadávání veřejných zakázek, projektové a krizové řízení, komunikace s veřejností, kybernetická bezpečnost či finanční řízení obcí. Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa, které bude provádět animaci území a kde bude mít cílová skupina možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy. Dojde také k vydání metodiky „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“ a vydání dokumentu „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“. Zároveň bude snahou podpořit již fungující spolupráci obcí na platformě mikroregionu.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je realizace konkrétních vzdělávacích, výcvikových a animačních programů, vedoucích ke zvyšování kvalifikace starostů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko. Součástí projektu je také zřízení kontaktního místa, jehož pracovníci budou provádět animaci území a kde bude mít cílová skupina možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy. Dojde rovněž k vydání metodiky a evaluační zprávy.

Cílové skupiny:

 • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
 • Volení zástupci územních samosprávných celků

Klíčové aktivity:

 1. Vydání metodiky „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“
 2. Realizace školení
 3. Animace území
 4. Metodická kontrola a evaluace
 5. Vydání dokumentu „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“
 6. Koordinace kompletního systému regionálního vzdělávání

Dokumenty:

Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko

metodika „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“

Vzdělávací semináře:

17. 10. 2017 – Správa obecního majetku – přednášející JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

17. 10. 2017 – Finanční řízení obce – přednášející Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D

31. 10. 2017 – Ochrana osobních údajů dnes a po 25. 5. 2018 – přednášející Ing. Josef Matocha

31. 10. 2017 – Jak zjednodušit práci na úřadě pomocí Google aplikací – přednášející Ing. Pavel Elšík

15. 11. 2017 – Verbální a neverbální komunikace – přednášející PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

15. 11. 2017 – Prezentační dovednosti představitelů obcí – přednášejí PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

1. 2. 2018 – Komunikace s veřejností pomocí nových médií – přednášející Lucie Podolová

1. 2. 2018 – Zajištění kybernetické bezpečnosti obecního systému -přednášející Lucie Podolová

5. 4. 2018 – Rozpočtové určení daní a jeho vývoj – přednášející Mgr. Tomáš Chmela

10. 4. 2018 – Time management činností a úkolů zaměstnanců a zastupitelů úřadu – přednášející PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

10. 4. 2018 – Strategické plánování a řízení rozvoje obce – přednášející Mgr. Romana Čočková

26. 4. 2018 – Jak zvládnout obtížná vyjednávání – přednášející PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

26. 4. 2018 – Průběh vyjednávacího komunikačního procesu – přednášející PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

22. 5. 2018 – Argumentace a její význam při výkonu veřejné správy – přednášející Ing. David Gruber

22. 5. 2018 – Manipulace a jak se jí bránit – přednášející Ing. David Gruber

7. 2. 2019 – PowerPoint prezentace rychle a efektivně – přednášející Mgr. Ivana Kocourková

4. 4. 2019 – Efektivní jednání ve veřejné správě – přednášející PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

15. 7. 2019 – Specifika zákona č. 106/1999 – online forma – prezentaci připravila Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph. D.

Kontaktní formulář pro zaslání dotazů a připomínek k jednotlivých seminářům nebo animaci území:

Animace území: kontaktní formulář

Semináře:

Logo OPZ barevné                         logo MRS male